☑️ Gratis bezorging in BE & NL vanaf € 50,-        ☑️ Bestellingen voor 21u30 worden dezelfde dag verstuurd!         ☑️ 14 dagen herroeprecht!

  Privacy- & Cookiebeleid

  Laatst bijgewerkt 09/12/2020

  Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Decoprint bv (handelsnaam: Bikemonkey.shop) Remparden 1 bus 0204, 9700 Oudenaarde, België en ingeschreven in het KBO onder nummer 0439.315.770 (hierna: Bikemonkey.shop).

  Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door jouw persoonsgegevens te delen op onze Website (www.bikemonkey.shop), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

   

  Inhoudsopgave

  Artikel 1 – Welke gegevens verwerken we over jou?

  Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

  Artikel 3 – Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

  Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

  Artikel 5 – Jouw rechten en klachten

  Artikel 6 – Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

  Artikel 7 – Cookies

   

  Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over jou?

  Bikemonkey.shop verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

  • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzameld worden, met name jouw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website en besturingssysteem;
  • Klantgegevens - Wanneer je gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website, een offerte aanvraagt of een van onze diensten bestelt, dan kunnen we de volgende informatie over jou verzamelen: jouw naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van jouw bedrijf, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;
  • Leveranciersgegevens - Als je een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: jouw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van jouw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt;
  • Communicatiegegevens - Als je ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

  Artikel 2 - Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

  1. Algemene doeleinden:

  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

  • Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Klantgegevens - om de door jou bestelde producten of diensten te leveren en factureren, onze producten en diensten te verbeteren, onze boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
  • Leveranciersgegevens -  om je een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, jouw facturen te betalen, onze boekhouding te voeren en met jou te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met jou of onze wettelijke verplichting;
  • Communicatiegegevens - om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

  2. Direct marketing

  We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel jouw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

  Als je dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en je wenst dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

  Artikel 3 - Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

  1. In bepaalde omstandigheden moeten wij jouw gegevens delen met derden:

  • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
  • financiële instellingen,
  • verzekeringsinstellingen,
  • Mollie,
  • Inaras NV (Octopus),
  • FactuurSturen.be,
  • Mailchimp,
  • Magento,
  • Tawk.to.

  2. We delen jouw persoonsgegevens met een beperkt aantal (derde) dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, meer bepaald Mailchimp en Magento. Om een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, zorgen wij bij elke doorgifte voor gepaste veiligheidsmaatregelen. Als zodanig maakt Magento gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp en Tawk.to.

  3. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat jouw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  Artikel 4 - Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

  Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften. Klant- en leveranciersgegevens bewaren wij gedurende de klant- of leveranciersrelatie en maximaal tien jaar nadien. Omwille van wettelijke verplichtingen bewaren wij bepaalde boekhoudkundige gegevens tien jaar. Communicatiegegevens bewaren wij zolang dit nodig is om de vraag of het verzoek te beantwoorden en maximaal tien jaar nadien.

  Artikel 5 - Jouw rechten en klachten

  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

  Je kan je rechten uitoefenen per mail naar bananas@bikemonkey.shop, per post naar Remparden 1 bus 0204, B-9700 Oudenaarde of telefonisch op +32 (0)55 60 44 86

  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
  Tel : ++32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba.be

   

  Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

  Artikel 6 - Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

  Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.

  In geen geval kan Bikemonkey.shop aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  Artikel 7 - Cookies

  Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

  Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

  Cookielijst

  Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

  Strikt noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om jouw privacyinstellingen te onthouden. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen.

  First Party

  Naam
  Domein
  Herkomst
  Functie
  Bewaartermijn

  user_allowed_save_cookie

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Geeft aan of een klant toestemming gegeven heeft om cookies te gebruiken.

  1 jaar

  Analytische cookies

  Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

  First Party

  Naam
  Domein
  Herkomst
  Functie

  Bewaartermijn

  _gid

  .bikemonkey.shop

  Google Analytics

  Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

  1 dag

  _ga

  .bikemonkey.shop

  Google Analytics

  Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites.

  2 jaar

  _gat

  .bikemonkey.shop

  Google Analytics

  Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen - waardoor het verzamelen van gegevens op plaatsen met veel verkeer wordt beperkt.

  Tot het einde van de sessie

  TawkConnectionTime

  .bikemonkey.shop

  Tawk.to Chat

  Deze cookie wordt gebruikt om de verbindingsduur van tawksessies te bepalen.

  Tot het einde van de sessie

  Functionele cookies

  Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden, zodat je de beste surfervaring hebt. Ze laten onder andere toe om het indienen van formulieren mogelijk te maken, het betalen met kredietkaart te vergemakkelijken en om pagina’s sneller te laden. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet correct werken.

  First Party

  Naam
  Domein
  Herkomst
  Functie

  Bewaartermijn

  PHPSESSID

  .bikemonkey.shop

  LivWise

  Deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

  1 uur

  form_key

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Een veiligheidsmaatregel die een willekeurige reeks toevoegt aan alle ingediende formulieren om gegevens te beschermen tegen cross-site request forgery (CSRF).

  2 uur

  mage-cache-sessid

  .bikemonkey.shop

  Magento

  De waarde van deze cookie zorgt ervoor dat de lokale cache-opslag wordt opgeschoond. Wanneer de cookie door de backend applicatie wordt verwijderd, ruimt de Admin de lokale opslag op en stelt de cookiewaarde in op true.

  1 dag

  mage-cache-storage

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Lokale opslag van bezoekersspecifieke content die e-commerce functies mogelijk maakt.

  1 dag

  mage-cache-storage-section-invalidation

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Dwingt lokale opslag van specifieke inhoudsdelen die ongeldig moeten worden verklaard.

  1 dag

  mage-messages

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Traceert foutmeldingen en andere meldingen die aan de gebruiker worden getoond, zoals het toestemmingsbericht voor cookies en diverse foutmeldingen. Het bericht wordt uit het cookie verwijderd nadat het aan de shopper is getoond.

  1 dag

  mage-translation-file-version

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Volgt de versie van de vertalingen in de lokale opslag. Wordt gebruikt wanneer Vertaalstrategie is geconfigureerd als Woordenboek (Vertaling aan Storefront zijde).

  Tot het einde van de sessie

  mage-translation-storage

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Bewaart de vertaalde inhoud op verzoek van de koper. Wordt gebruikt wanneer Vertaalstrategie is geconfigureerd als "Woordenboek (Vertaling aan Storefront zijde)".

  Tot het einde van de sessie

  private_content_version

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Voegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina's met klantcontent om te voorkomen dat deze op de server worden gecached.

  10 jaar

  product_data_storage

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Opslagconfiguratie voor productgegevens met betrekking tot recentelijk bekeken/vergeleken producten.

  1 dag

  recently_compared_product

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Slaat product-ID's op van recentelijk vergeleken producten.

  1 dag

  recently_compared_product_previous

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor eenvoudige navigatie.

  1 dag

  recently_viewed_product

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Slaat product-ID's op van recentelijk bekeken producten voor eenvoudige navigatie.

  1 dag

  recently_viewed_product_previous

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Slaat product-ID's op van recentelijk bekeken producten voor eenvoudige navigatie.

  1 dag

  section_data_ids

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Slaat klantspecifieke informatie op met betrekking tot door de klant geïnitieerde acties zoals het weergeven van het verlanglijstje, kassa-informatie, enz.

  1 dag

  store

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Houdt de specifieke winkelweergave / locatie bij die door de shopper is geselecteerd.

  1 jaar

  login_redirect

  .bikemonkey.shop

  Magento

  Bewaart de pagina waar de klant naartoe navigeerde alvorens te worden doorverwezen om in te loggen.

  Tot het einde van de sessie

  TawkCookie

  .bikemonkey.shop

  Tawk.to Chat

  Onthoudt jou, zodat we chatgesprekken met elkaar kunnen verbinden om een betere service te bieden.

  Tot het einde van de sessie

  Marketing cookies

  Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om jouw surfgedrag te volgen nadat je onze website bezocht heeft en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.

  First Party

  Naam

  Domein

  Herkomst

  Functie

  Bewaartermijn

   

   

   

   

   

   

  Third Party

  Naam

  Domein

  Herkomst

  Functie

  Bewaartermijn

   

   

   

   

   

  Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

  We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wilt weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt jou gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren in het voorkeurenmenu.

  Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar bananas@bikemonkey.shop, per post naar Remparden 1 bus 0204, 9700 Oudenaarde, België of telefonisch op ++32 (0)55 60 44 86.

  Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

  Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.