☑️ Gratis bezorging in BE & NL vanaf € 50,-        ☑️ Bestellingen voor 21u30 worden dezelfde dag verstuurd!         ☑️ 14 dagen herroeprecht!

  Algemene verkoopsvoorwaarden

   

  Inhoudsopgave

   

  Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

  Artikel 2 – Definities

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Artikel 4 – Ons aanbod

  Artikel 5 – Jouw bestelling

  Artikel 6 – Online Account

  Artikel 7 – Herroepingsrecht

  Artikel 8 – De prijs

  Artikel 9 – Betaling

  Artikel 10 – Conformiteit en garantie

  Artikel 11 – Levering en uitvoering

  Artikel 12 – Privacy

  Artikel 13 – Overmacht

  Artikel 14 – Intellectuele eigendom

  Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen

   

  Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

  Wij zijn:

  Decoprint bv (handelsnaam: Bikemonkey.shop)

  Remparden 1 bus 0204

  9700 Oudenaarde

  België

   

  (hierna: “Bikemonkey.shop” of “Verkoper” of “wij”)

  E-mailadres: bananas@bikemonkey.shop

  Telefoonnummer: ++32 (0)55 60 44 86

  Ondernemingsnummer: 0439.315.770

  BTW-nummer: BE0439.315.770

  Bankrekeningnummer: BE63 0689 3739 6408

  BIC: GKCCBEBB

   

  Artikel 2 - Definities

  Algemene voorwaarden: de voorwaarden zoals vastgelegd in onderhavig document.

  Eindgebruik: gebruik dat exclusief bestemd is voor een verbruik of direct gebruik van de producten in overeenstemming met hun bestemming.

  Klant (of “je”): de natuurlijke of rechtspersoon die onze Website bezoekt, een bestelling plaatst en/of een account heeft aangemaakt.

  Online Account: de persoonlijke klantenzone die toegankelijk is, waar de Klant zijn digitale profiel registreert en op basis waarvan Bikemonkey.shop de Klant kan identificeren. Het Online Account bevat ten minste de persoonlijke informatie van de Klant die Bikemonkey.shop nodig heeft om haar diensten te verlenen aan de Klant.

  Website: www.bikemonkey.shop

  Artikel 3 - Toepasselijkheid & voorwaarden

  1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als verkoper aan jou als Klant. Eventuele algemene voorwaarden, gehanteerd door de Klant, kunnen slechts van toepassing zijn voor zover deze (i) niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, (ii) correct aan ons werden meegedeeld en (iii) uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door ons.
  2. Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de Website.
  3. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
  4. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als nietig wordt beschouwd, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal deze bepaling vervangen worden door een wettelijk geldige bepaling.

  Artikel 4 - Ons aanbod

  1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
  2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
  3. Bikemonkey.shop, ons management, werknemers en derde partijen waarnaar op de Website zou worden verwezen, garanderen niet, noch impliciet of expliciet, dat de Website correct, foutloos of virusvrij functioneert, noch dat de inhoud van de Website steeds correct of volledig is, en wijzen in dat kader expliciet enige aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade af die voortvloeit uit de toegang en/of het gebruik van de Website door jou.

  Artikel 5 - Jouw bestelling

  1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens, adresgegevens en factuurgegevens in. Alle informatie die je op enig moment aan ons opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. In de laatste stap krijg je een overzicht met de totaalprijs, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als opschrift “Plaats bestelling”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
  2. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden SOFORT banking, Bancontact, SEPA-overschrijving, Belfius betaalknop, Kredietkaart, iDEAL, KBC/CBC-Betaalknop, PayPal, ING Home’Pay en Cadeaukaarten. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
  3. Wij behouden ons het recht voor om een bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid voor ons, indien de door jou verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn.
  4. Wij behouden ons het recht voor om een bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren als de producten die er het voorwerp van uitmaken niet meer beschikbaar zijn, of in geval van andere, ernstige en legitieme redenen, waarover wij jou zullen informeren. In dit geval zullen wij de door jou reeds betaalde bedragen voor niet geleverde producten binnen 48 uren terugbetalen aan de hand van hetzelfde betaalmiddel als waarmee je hebt betaald.

  Artikel 6 - Online account

  1. Je krijgt ook de mogelijkheid om een Online Account aan te maken, zodat wij jou eenvoudig kunnen identificeren. Als je al geregistreerd bent, kan je onmiddellijk en eenvoudig bestellingen plaatsen door in te loggen op jouw Online Account. Om geldig een Online Account aan te maken, dien je alle verplichte velden van het daartoe bestemde registratieformulier correct in te vullen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
  2. Je garandeert dat de gegevens die je voor dit doel op de Website invult, correct en waarheidsgetrouw zijn.
  3. Je kan jouw wachtwoord te allen tijde wijzigen.
   Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord en je vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden.
  4. Wij werken met een loyaliteitsprogramma (Bikemonkeys ‘Bonusbananen’), waarbij je in onze webshop bij bepaalde producten/fietsen punten ('Bonusbananen') kan ontvangen. Ook bij het aanmelden op de nieuwsbrief krijgt de klant 50 bonusbananen als welkomstgeschenk. Bij het aanmaken van een account ontvangt de klant eveneens 50 punten ('bonusbananen'). Deze punten worden automatisch toegewezen aan jouw account. 10 'Bonusbananen' zijn goed voor een aankoopwaarde van 1 euro. Deze aankoopwaarde kan je als korting gebruiken op jouw volgende bestelling. De punten blijven gedurende 1 jaar op jouw account staan zolang jouw account actief blijft en vervallen dus na 365 dagen. Je wordt 7 dagen voor vervaldag per mail hiervan verwittigd. Als wij ons loyaliteitsprogramma zouden stoppen, dan word je 3 maanden vooraf per mail verwittigd. De punten kunnen nooit in geld uitbetaald worden.
  5. We behoudens ons het recht voor om eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, jouw toegang tot jouw Online Account te verwijderen, deactiveren of blokkeren in geval van misbruik door jou of in geval van andere overtredingen van deze Algemene Voorwaarden, andere voorwaarden die van kracht zijn tussen jou en Bikemonkey.shop of lokale, nationale of internationale wetgeving. In dat geval kan jij als Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie.

  Artikel 7 - Herroepingsrecht

  1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wilt houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de aankoopprijs van de goederen ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
  2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
  3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. We kunnen bij beschadigde goederen een waardevermindering in rekening brengen op de terugbetaling.
  5. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en versturen naar klachten@bikemonkey.shop of naar Remparden 1 bus 0204, 9700 Oudenaarde, België.
  6. Je retourpakket zelf kan je retourneren via de post of een koerier naar Remparden 1 bus 0204, 9700 Oudenaarde, België.
  7. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
  8. Je kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor:

  - De geleverde goederen die kranten, tijdschriften of magazines zijn;
  - De beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de consument de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen.

  Download hier je formulier voor herroeping

  Artikel 8 - De prijs

  1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
  3. Fietsen worden gratis geleverd aan huis.
  4. Voor fietsonderdelen en -accessoires werken we samen met dropshipment-leveranciers. In België en Nederland worden deze artikelen gratis geleverd indien de bestelling minstens 50,00 euro (incl. btw) bedraagt. In alle andere gevallen doen de verzendkosten zich voor als volgt:

   

  Landcode

  Prijs

  Valuta

  AT

  12,00

  EUR

  BE

  5,95

  EUR

  CH

  18,00

  EUR

  CZ

  28,00

  EUR

  DE

  8,50

  EUR

  DK

  14,00

  EUR

  ES

  14,50

  EUR

  FI

  18,00

  EUR

  FR

  11,00

  EUR

  GB

  15,00

  EUR

  GR

  36,00

  EUR

  HU

  28,00

  EUR

  IE

  15,00

  EUR

  IT

  14,00

  EUR

  LU

  6,95

  EUR

  NL

  5,95

  EUR

  PL

  28,00

  EUR

  PT

  15,00

  EUR

  SE

  14,00

  EUR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Artikel 9 - Betaling

  1. De betaling dient steeds op het moment van het plaatsen van de bestelling te gebeuren.
  2. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze Website aanvaarden. We aanvaarden SOFORT banking, Bancontact, SEPA-overschrijving, Belfius betaalknop, Kredietkaarten (vanaf € 99,00), iDEAL, KBC/CBC-betaalknop, PayPal, ING Home’Pay en Cadeaukaarten.
  3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

  Artikel 10 - Conformiteit & garantie

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
  2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
  3. Als naast de wettelijke garantie nog aanvullende garanties van toepassing zijn, dan vermelden we dit steeds uitdrukkelijk bij de desbetreffende goederen.
  4. Naast de wettelijke garantie bieden wij ook een fietsverzekering aan in samenwerking met Enra. Bij heel wat fietsen is deze omniumverzekering het eerste jaar gratis. We vermelden dit steeds uitdrukkelijk bij de fiets. Voor de einddatum van de polis zal Enra je vragen of je het contract al dan niet wenst te verlengen. De verzekeringsvoorwaarden vind je hier.
  5. Bij al onze fietsen bieden wij bovendien een gratis eerste nazicht aan binnen de 3 maanden na aankoop.

  Artikel 11 - Levering & uitvoering

  1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
  2. Bestellingen kunnen enkel afgeleverd worden op adressen in België, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal en Zweden.
  3. Het tijdstip voor bezorging, zoals vermeld in de bestellingsbevestiging op de Website en in de bevestigingsmail is indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdstip kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.
  4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Wij zullen in de mate van het mogelijke contact opnemen met jou per mail of telefonisch om jou de kans te geven vóór de levering jouw bestelling naar een ander moment te verplaatsen of deze geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  5. Als je een fiets bestelt en de leveringsafspraak niet kan nakomen, dien je ons hiervan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij gebreke hieraan zullen wij je een vergoeding aanrekenen voor een zinloze verplaatsing. Als je de bestelde fiets alsnog op een andere dag wilt laten leveren, dan kunnen wij hiervoor een extra leveringskost aanrekenen ten bedrage van € 150,00.
  6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, gaat het risico steeds over op jou op het moment van in ontvangstname. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
  7. Je bent als Klant gehouden om voorafgaand de aanvaarding en de consumptie van de goederen, de geleverde goederen te inspecteren op zichtbare gebreken of non-conformiteit. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de bestellingsbevestiging vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, vragen we je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 kalenderdagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan jouw recht op garantie, conform art. 1649 BW en zoals beschreven in Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
  8. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

  Artikel 12 - Privacy

  Bij het invullen van jouw gegevens via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden overgemaakt. De door jou verstrekte persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, m.i.v. facturatie en levering van door jou gekochte producten.

  Indien je hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen de gegevens tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om jou te informeren over ons en onze producten en diensten. Je kan je toestemming hiervoor steeds gratis intrekken door ons een mailtje te sturen naar bananas@bikemonkey.shop.

  Je hebt een recht van mededeling en verbetering van de gegevens die jou betreffen. Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met ons via bananas@bikemonkey.shop, met staving van de identiteit.

  Je bent zelf aansprakelijk voor het beheer van jouw login en paswoord dat strikt verbonden is aan jou. Je vrijwaart ons voor eventuele schade als gevolg van misbruik van een login en paswoord.

  Voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens verwijzen we je graag naar onze Privacy policy.

  Artikel 13 - Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief en kosteloos ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.
  2. In geval van overmacht kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de overeenkomst in de mate dat en voor zover dat het gevolg is van een overmachtsituatie.
  3. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, zonder limitatief te zijn: (verkeers)ongevallen, pandemieën, terroristische daden en oorlogsdaden, virussen of bugs, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website en de niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

  Artikel 14 - Intellectuele eigendom

  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Artikel 15 - Klachtenregeling & geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail op klachten@bikemonkey.shop. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
  2. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier  of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren of per mail naar info@Safeshops.be.

  3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

  4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

  5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

   

  Download hier onze algemene verkoopsvooorwaarden.

   

   

  Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.